סיכום שנת הנזיקין: 2022-ד"ר אסף פוזנר, עו"ד

כותרת שקופית
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נומץ.
לחץ כאן
כותרת שקופית
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נומץ.
לחץ כאן
כותרת שקופית
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נומץ.
לחץ כאן
כותרת שקופית
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נומץ.
לחץ כאן
כותרת שקופית
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נומץ.
לחץ כאן
כותרת שקופית
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נומץ.
לחץ כאן
כותרת שקופית
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נומץ.
לחץ כאן
כותרת שקופית
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נומץ.
לחץ כאן
כותרת שקופית
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נומץ.
לחץ כאן
כותרת שקופית
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נומץ.
לחץ כאן
כותרת שקופית
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נומץ.
לחץ כאן
כותרת שקופית
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נומץ.
לחץ כאן
כותרת שקופית
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נומץ.
לחץ כאן
כותרת שקופית
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נומץ.
לחץ כאן
כותרת שקופית
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נומץ.
לחץ כאן
כותרת שקופית
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נומץ.
לחץ כאן
כותרת שקופית
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נומץ.
לחץ כאן
כותרת שקופית
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נומץ.
לחץ כאן
כותרת שקופית
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נומץ.
לחץ כאן
שקופית קודמת
שקופית הבאה

אסמכתאות להרצאת ד"ר אסף פוזנר

יום עיון בתחום הנזיקין – 2022.1.12 – בית שלוה
סיכום פסיקה בתחום הנזיקין 2022
1 .רע"א 21/7143 בוריסי נ' קרטין )נבו 2022.12.4 .)
2 .רע"א 06/4197 שירותי בריאות כללית נ' משה, פ"ד סא)1 )834) 2006 . (
3 .ע"א )מחוזי י-ם( 22-02-54789 טיפול רפואי מיידי )טר"מ( בע"מ נ' פלונית )נבו 2022.07.19 .)
4 .ת"א )מחוזי י -ם( 20-04-14078 פלוני נ' אגודת אלמקאסד האסלאמית לצדקה בירושלים )נבו 2022.03.2 .)
5 .רע"א 22/3945 פלונית נ' ד"ר ברוסילוב )נבו 2022.07.14 .)
6 .ת"א 20-06-70544 עזבון א.כ. נ' מדינת ישראל משרד הבריאות )2022.12.11 .)
7 .רע"א 09/8401 זלצבורג נ' קופת חולים לאומית )נבו 2010.06.07 .)
8 .ת"א )שלום י-ם( 07/9297 אלעדי נ' הסתדרות מדיצינית הדסה )נבו 2008.10.5 .)
9 .רע"א )מחוזי ירושלים( 22-02-47254 גבעון נ' ון אמדן )נבו 2022.03.27 .)
10 .ת"א )שלום ת"א( 22-06-51836 פלוני נ' פלוני )לא פורסם 2022.10.29 .)
11 .ת"צ )מחוזי י-ם( 17-09-10428 שרבטייב נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ )נבו 2022.02.6 .)
12 .ת"א )מחוזי מרכז( 21-06-11898 פלוני נ' ד"ר סואעד סמיר )נבו 2022.07.13 .)
13 .רע"א 23/7 פלוני נ' ד"ר סועאד סמיר.
.11.12.22 בפתקית 45914-06-19 א"בת 31 בקשה. 14
15 .רע"א 22/5406 פלוני נ' הראל חברה לביטוח בע"מ )נבו 2022.08.30 .)
16 .ת"א )שלום ת"א( 19-09-5110 עזבון פלוני נ' המרכז הרפואי רמב"ם )נבו 2022.12.10 .)
17 .רע"א 21/8731 ביטלמן אדריכלים בע"מ נ' שלמה אזולאי ובניו בע"מ )נבו 2022.02.10 . )
18 .רע"א 98/4249 סוויסה נ' הכשרת הישוב – חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נה)1 )515) 1999 . (
19 .ת"א )שלום ראשון לציון( 15-01-48441 פלוני נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ )נבו 2022.05.2 .)
20 .רע"א )מחוזי ת"א( 22-05-24290 ל.ו. נ' שירותי בריאות כללית )נבו 2022.08.1 .)
21 .רע"א )מחוזי מרכז( 22-03-35345 פלוני נ' שירותי בריאות כללית- מרכז רפואי שניידר לרפואת ילדים בישראל
.)31.03.2022 נבו)
22 .רע"א )מחוזי ת"א( 21-11-72029 שילאנסקי נ' אמיר )נבו 2022.01.9 .)
23 .אסף פוזנר, "'למד שחיה בהתכתבות אצל מציל ידוע': על הפרטת מערכת השפיטה בתיקי נזקי גוף 'קלים'",
.)2012( 73 46 ומשפט רפואה
24 .בג"ץ 21/4142 לשכת עורכי הדין בישראל נ' המוסד לביטוח לאומי )נבו 2022.12.28 .)
25 .תקנות סדר הדין האזרחי )רשימת מומחים מטעם בית המשפט(, התשפ"ג -2022 .
26 .רע"א 22/4220 פלוני נ' ד"ר יפעת וינר )נבו 2022.06.28 .)
27 .רע"א 22/8209 פלונית נ' המרכז הרפואי ע"ש שיבא )נבו 2022.12.7 .)
28 .ת"א )שלום רמ'( 20-12-75569 פלוני נ' דבוש )נבו 2022.10.1 .)
29 .רע"א )מחוזי י-ם( 22-11-27760 רמתיים צופים אגודה הדדית בע"מ נ' חמדאן )נבו 2022.11.30 .)
30 .ת"א )שלום חי'( 17-12-10565 פלוני נ' מדינת ישראל )נבו 2022.05.30 .)
31 .רע"א )מחוזי חי'( 22-10-19876 עזבון נזמה נ' אסותא מרכזים רפואיים בע"מ )נבו 2022.12.4 .)
32 .רע"א 22/2631 פלוני נ' המרכז הרפואי המשולב ע"ש שי בא תל השומר )נבו 2022.04.24 .)
33 .ת"א )שלום ת"א( 17-04-10025 פלונית נ' אנגהאוס ישראל בע"מ )נבו 2022.02.13 .)
34 .ת"א )מחוזי מרכז( 17-11-71464 עזבון פלונית נ' מדינת ישראל )נבו 2022.11.8 .)
35 .ת"א )שלום ת"א( 20-05-29383 ל.א.י נ' קופת חולים מכבי )נבו 2022.08.23 .)
36 .ע"א 19/2362 פלונים נ' הרשות הפלסטינית )נבו 2022.04.10 .)
37 .דנ"א 22/2744 הרשות הפלסטינית נ' פלונים )נבו 2022.08.30 .)
38 .ע"א 20/8828 הרשות הפלסטינית נ' פלונית )נבו 2022.06.6 .)
39 .ת"א )מחוזי י -ם( 00/2538 נורזץ' נ' הרשות הפלסטינית )נבו 2022.06.20 .)
40 .ע"א 21/1017 באנוי אן נ' הרשות הפלסטינית )נבו 2022.05.10 .)
41 .דנ"א 22/3522 באנויאן נ' הרשות הפלסטינית )נבו 2022.08.30 .)
42 .ע"א 13/2144 עזבון מנטין נ' הרשות הפלסטינאית )נבו 2017.12.6 .)
43 .ע"א 21/8991 פלונית נ' קרנית – הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים )נבו 2022.09.19 .)
44 .ת"א )מחוזי ת"א( 17-09-57682 עזבון א. צ. נ' מדינת ישראל – משרד הבריאות המרכז לבריאות )נבו
.)10.03.2022
45 .ת"א )שלום בת ים( 15-07-26288 פלוני נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ )נבו 2022.08.14 .)
46 .ת"א )שלום תל אביב- יפו( 18-11-54594 עזבון פלוני נ' א.מ )נבו 2022.05.22 .)
47 .ת"א )מחוזי מרכז( 19-01-8276 עזבון פלונית )קטינה( נ' טרם טיפול רפואי מיידי )טר"מ( בע"מ )נבו
.)4.01.2022
48 .ת"א )מחוזי ת"א( 17-05-53623 פלוני נ' מדינת ישראל ) נבו 2022.6.6 .)
49 .ת"א )שלום ב"ש( 21-05-34483 ר.ע נ' התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה )"הפול"( בע"מ )נבו
.)24.08.2022
50 .ע"א 21/2352 עזבון אסולין נ' דרויש )נבו 2022.01.19 .)
51 .ע"ע )ארצי ( 20-11-16060 גבועה – א.ס.ע.ד תשתיות בע"מ )נבו 2022.03.15 .)
52 .חוק השכר הממוצע )הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש(, תשפ"א-2020 .
53 .ת"א )שלום י-ם( 19-04-19734 פלונית נ' שירביט חב' לביטוח בע"מ )נבו 2022.03.07 .)
54 .ע"א )מחוזי חי'( 21-07-25110 פלונית נ' הכשרה – חברה לביטוח בע"מ )נבו 2022.03.8 .)
55 .ע"א 20/3858 ברק חיים כהן נ' חמדני )נבו 2022.06.15 .)
56 .רע"א 22/1502 פלוני נ' פלוני )נבו 2022.05.25 .)
57 .בש"א 02/3401 הרץ נ' עיזבון מנטל, פ"ד נו)4 )589) 2002 . (
58 .ת"א )שלום חי'( 17-03-67620 פלונית נ' חלבי )נבו 2022.08.4 .)
59 .ת"א )שלום הרצ'( 21-04-5879 פלונית נ' כלל חברה לביטוח בע"מ )נבו 2022.07.31 .)
60 .ע"א 16/8961 פלוני נ' המאגר הישראלי לביטוח חובה )נבו 2017.06.14 .)
61 .ע"א 08/8488 עזבון סושרד נ' מדינת ישראל – משטרת ישראל )נבו 2012.06.5 .)
62 .ת"א )שלום תל אביב- יפו( 18-10-31592 פלונית )קטינה( נ' מ.מ )נבו 2022.06.26 .)
63 .ת"א )שלום בת ים( 22-01-14854 פלוני נ' התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה )"הפול"( בע"מ )נבו
.)23.11.2022
64 .רע"א 22/496 פלונית נ' שומרה חברה לביטוח בע"מ )נבו 2022.03.20 .)
65 .ע"א )מחוזי ת"א( 19-10-48891 יונה נ' כלל חברה לביטוח בע"מ )נבו 2021.01.10 .)
66 .רע"א 21/1659 יונה נ' כלל חברה לביטוח בע"מ )נבו 2021.09.30 .)
67 .רע"א 21/1659 יונה נ' כלל חברה לביטוח בע"מ )נבו 2021.10.11 .)
68 .רע"א 21/1659 יונה נ' כלל חברה לביטוח בע"מ )נבו 2022.7.5 . )
69 .דנ"א 22/4911 כלל חברה לביטוח בע"מ נ' יונה )נבו 2022.7.25 .)
70 .ע"א 21/2019 שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ נ' מצליח )נבו 2022.12.5 .)
71 .ע"א 20/6744 מדינת ישראל – רשות מקרקעי ישראל נ' טבר )נבו 2022.07.7 .)
72 .ת"א )מחוזי מרכז( 16-06-39696 פלוני )קטין( נ' שירותי בריאות כללית )נבו 2022.08.7 .)
73 .ע"א 03/1819 אבישג אברהם נ' ש.ר.ב. )בי"ח מעיני הישועה( )נבו 2006.03.12 .)
74 .ת"א )מחוזי מרכז( 17-07-41321 עזבון פלוני נ' משרד הבריאות מדינת ישראל )נבו 2022.09.05 .)
75 .ת"א )שלום ראשל"צ( 16-07-25471 פלונית נ' מדינת ישראל-משרד הבריאות )נבו 2022.12.20 .)
76 .ע"א 21/2829 פלונית נ' מדינת ישראל )נבו 2022.06.29 .)
77 .ע"א 19/6313 רשות ניירות ערך נ' רותם )נבו 2022.04.11 .)
78 .בג"ץ 22/1774 עמותת "בעד חיים" נ' מדינת ישראל – משרד הבריאות )נבו 2022.08.8.)
Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, No. 19-1392, 597 U.S. (2022), .79
80 .חוזר מנכ"ל בעניין הפסקות היריון )37 עמודים( 2022/16 ,מיום 2022.11.16 .
81 .ע"א 21/7627 פלוני נ' מדינת ישראל )נבו 2022.05.11 .)
82 .ע"א 07/1326 המר נ' עמית )נבו 2012.6.28 .)
83 .ת"א )מחוזי ת"א( 18-12-17026 פלונית נ' מדינת ישראל משרד הבריאות )נבו 2022.11.14 .)
84 .רע"א 21/3530 אופטיקה הלפרין בע"מ נ' זיס )נבו 2022.03.3 .)
85 .ת"א )שלום ירושלים( 06/1856 הדסה בירמן נ' מכבי שירותי בריאות )נבו 2008.05.13 .)
86 .ת"א )שלום רח'( 19-09-27998 ד.מ נ' בית חולים ברזילי )נבו 2022.10.30 .)
87 .ת"א )שלום בת ים( 19-01-81650 פלונית נ' מרכז רפואי ע"ש שיבא-תל השומר )נבו 2022.06.15 .)
88 .ת"א )מחוזי תל אביב- יפו( 16-12-4669 ד"ר י. א נ' ד"ר א.ט )נבו 2022.04.19 .)
89 .רע"א 17/9128 מרכז רפואי צאנז בית חולים לניאדו נ' פלונית )נבו 2022.7.18 .)
90 .ת"ק )שלום בת ים( 22-04-42959 בן יעקב נ' ברכה )נבו 2022.08.4 .)
91 .תמ"ש )משפחה ראשון לציון( 22-09-44718 אסותא ראשון בע"מ נ' פלונית )נבו 2022.10.12 .)
92 .עמ"ש )מחוזי מרכז( 22-10-16877 פלונית נ' אסותא ראשון בע"מ )נבו 2022.10.19 .)
.48363-10-22 צ"ת. 93
94 .חב"ר )אזורי ת"א( 22-02-62762 עיריית גבעתיים – מכבי שירותי בריאות )נבו 2022.07.31 .)
95 .חב"ר )אזורי ת"א( 22-02-14220 לחן – שירותי בריאות כללית )נבו 2022.08.7 .)
96 .ב"ל )אזורי ב"ש( 18-11-42684 גלנטה – המוסד לביטוח לאומי )נבו 2022.10.30 .)
97 .עב"ל )ארצי( 22-11-69075 המוסד לביטוח לאומי – גלנטה.
98 .ת"א )מחוזי מרכז( 18-04-57286 פלונית נ' אליאור חן )נבו 2022.04.14 .)
99 .ת"א )שלום בת ים( 19-01-11420 פלוני )קטין( נ' ט.א. )נבו 2022.05.10 .)
100.תלה"מ )משפחה אשדוד( 20-09-55947 פלונית נ' פלוני )נבו 2022.01.10 .)
101.חוק לגילוי נגיפי איידס לקטינים, תשנ"ו -1996 .
102.ת"צ )מחוזי מרכז( 10-12-10270 שמול נ' שירותי בריאות כללית )נבו 2018.12.23 .)
103.ע"א 19/887 שמול נ' שירותי בריאות כללית )נבו 2022.11.21 .)
104.ת"א )שלום קריות( 20-12-42185 פלוני נ' מדינת ישראל – משרד הבריאות )נבו 2022.11.6 .)
105.ע"א )מחוזי ת"א( 21-04-15431 דוידוביץ טוטנאור נ' גפני )נבו 2022.09.5 .)
106.ת"א )מחוזי מרכז( 19-04-4948 פלונית נ' מדינת ישראל – משרד הבריאות )נבו 2022.08.1 .)
107.ע"א 13/1535 מדינת ישראל נ' ציפורה איבי )נבו 2015.09.3 .)
108 .ת"א )מחוזי ירושלים( 14-10-39551 פלונית נ' בן שושן )נבו 2021.09.1
109 .רע"א )מחוזי מרכז( 22-03-32396 פלונית נ' שירביט חברה לביטוח בע"מ )נבו 2022.04.10 )
110.ע"א 21/2143 המאגר הישראלי לביטוחי רכב )הפול( נ' פלוני )נבו 2022.09.19 .)
111.רע"א 20/1804 פלוני נ' ברקוביץ )נבו 2020.03.17 .)
112.ת"א )שלום ב"ש( 19-04-24114 פלוני נ' גולדנקו )נבו 2022.08.14 .)
113 :.ת"א )מחוזי מרכז( 16-01-37784 פלונית נ' מדינת ישראל )נבו 2022.06.02 )