אחרי למחוזי מאת עו"ד נתנאל פוזנר

"אחרי למחוזי": על מותה של אגרת הקנס בתיקי נזקי גוף עו"ד נתנאל פוזנר, משרד עורכי דין ד"ר אסף פוזנר. זכות הגישה לערכאות, עליה כבר נאמר כי "נעלה היא על זכות יסוד",[1] הינה אחת הזכויות החשובות במשפט ומהווה בסיס למימוש יתר הזכויות. לאחרונה זכה מעמדה זה לחיזוק נוסף ונגישות המערכת השיפוטית לציבור הוכרה כאחד מעקרונות היסוד וכתנאי […]