מצגת "רפואה מתגוננת והשלכותיה"
הרצאה של ד"ר אסף פוזנר, עו"ד במסגרת תוכנית הכשרה משפטית לאנשי רפואה – 5.6.2023. אוניברסיטת תל אביב והאגודה לרפואה ומשפט