פרסומים

ספרים

עוולות טרום לידתיות: הילד הרצוי והבלתי רצוי (הוצאת נבו, 2019).

מאמרים

"חוק החוזים המינהליים – כורח המציאות", משפטים יב (תשמ"ב) 529 – 506.

"תקנת השוק במכר מכוניות – האמנם !" (ביחד עם טל בנד), משפטים יג (תשמ"ג) 356 – 319.

"תכנון ובניה לאור משפטנו הפרטי", משפטים טו (תשמ"ה) 80 – 45.

"הצמדות בבתים משותפים – דעה אחרת", עיוני משפט יא (תשמ"ו), 338 – 327.

"חוק גל כמשל – ההגנה על זכות הקניין", משפטים כח (תשנ"ז) 619 – 581.

"סטנדרט רפואי וסטנדרט משפטי", רפואה ומשפט, 2003, עמ' 48 ואילך.

"דוקטרינות ישנות, סוגיות חדשות: דברים שבכתב האם אתה רשאי לומר בעל פה", ספר גבריאל בך, דוד האן, דנה כהן לקח, מיכאל בך, עורכים, 2011, 539.

"פיברומיאלגיה – בין רפואה למשפט", (ביחד עם פרופ' דן בוסקילה), עורך הדין, דצמבר 2008.

"בדיקה רפואית לעין המצלמה", עורך הדין, פברואר 2009.

"עיכוב תשלומים על ידי חברות ביטוח: האם אור בקצה המנהרה? בעקבות חוק חוזה ביטוח (תיקון מס' 4), התש"ע–2010", רפואה ומשפט, 2010, עמ' 115 ואילך.

"הצעת חוק פיצוי לנפגעים מלידתם, התש"ע-2010", רפואה ומשפט, 2011, עמ' 111 ואילך.

"שלוש תביעות וחוק: על תביעות גזזת", רפואה ומשפט, 2011, עמ' 37 ואילך.

"הכל או לא כלום", עורך הדין, ינואר 2011.

"יעיל יותר, ברור יותר", עורך הדין, ינואר 2012.

"חכמים גדולים על החולה הקטן", עורך הדין, יולי 2011.

"תוצאת פסק הדין? תלוי בעונה", עורך הדין, אוקטובר 2012.

"סוף לסיפור", עורך הדין, ינואר 2013.

"מזייצוב עד המר: חלק א': האם יותר הוא תמיד יותר? היבטים מעשיים של חילוקי הדעות העקרוניים בסוגיית ההולדה בעוולה" (ספר שלמה לוין (אליעזר ריבלין, אשר גרוניס ומיכאיל קרייני עורכים, 2013).

"מזייצוב עד המר: חלק ב': בין חיים בעוולה להולדה בעוולה: היבטים מעשיים של הוראת המעבר בפסק דין ליאור המר", ספר שלמה לוין (אליעזר ריבלין, אשר גרוניס ומיכאיל קרייני עורכים, 2013).

"למד שחייה בהתכתבות אצל מציל ידוע", על הפרטת מערכת השפיטה בתיקי נזקי גוף קלים, רפואה ומשפט, 2012, עמ' 73 ואילך.

"הולדה בעוולה: סוגיית הקשר הסיבתי", הלשכה גיליון 96 (2012) 18.

"עוולת הרשלנות, מודל 2013", עורך הדין, ינואר 2014.

"מחשב נזק מחדש", עורך הדין, ינואר 2015.

"על הדילמה שבין תוצאה להנמקה וריבוע המעגל: על תביעתו הישירה-הנגזרת של היילוד בגין הולדה בעוולה"   ספר שטרסברג כהן, 495 (אהרן ברק, יצחק זמיר, אבנר כהן, מורן סבוראי, אלעד עפארי עורכים), 2017.

"לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו – התיתכן פרוצדורה זהה לתביעות פח ולתיקי רשלנות רפואית?", משפטים על אתר ט 57 (2015).

"פיצוי התא המשפחתי בשל פגיעה בבן משפחה", מאזני משפט (צפוי להתפרסם 2019).

"שיעור ההיוון: עשרה עקרונות להשבת המצב לקדמותו" משפטים על אתר (2019).