סיכום שנת הנזיקין: 2021-ד"ר אסף פוזנר, עו"ד

שקופית קודמת
שקופית הבאה

סיכום שנת הנזיקין: 2021-ד"ר אסף פוזנר, עו"ד

סיכום שנה: פיצויים

 

.1פיצויים עונשיים: דנ"א 9977/17 הרשות הפלסטינית נ' עזבון מנטין (נבו 21.4.2021) הערות:

א-מפסקי הדין האחרונים של המשנה לנשיאה מלצר.

ב-דחיית דנ"א: האם עליית קרנם של הפיצויים העונשיים?

ג-ניתן לפסוק במקרים של התנהגות חמורה או פגיעה חוקתית (ולעיתים ברשלנות מקוממת: בן צבי נ' היס).

2.ע"א 71/18 הרשות הפלסטינית נ' יורשי בן שלום (נבו 10.3.2021): מי זכאי הקצה לפיצויים עונשיים? האם חלים תנאי אלסוחה? הערות:

א-אחים ואחיות עומדים בתנאי אלסוחה.

ב- יש צורך בהוכחת התנאי הרביעי (בניגוד להכרעת המחוזי). מה ההיגיון?? כיצד משתלב עם מהות הפיצוי העונשי?

ג-פיצוי עונשי אינו מחייב בחירת עילה לפי חוקי התגמולים והפיצויים הספציפיים: ליישום ראו רע"א 7281/19 הרשות הפלסטינית נ' מנטין (נבו 5.5.2021). אחרת, אין טעם לתבוע: ת"א (מחוזי ירושלים) 59361-08-20 פלוני נ' ארגון חמאס (נבו 24.8.2021).

3.פיצויים בהליך הפלילי (על פי חוק העונשין): פסיקת פיצויים אלו גם בגין תאונות דרכים: רע"פ 7505/21 גויחמן נ' מדינת ישראל (נבו 11.11.2021). האם כרסום בכלל ייחוד העילה? וכיצד משתלב עם רע"א 1519/20 (המשך משנת 2020)?

4.פיצויים עונשיים בתביעה נגררת: ת"א (מחוזי ירושלים) 39030-04-18 עזבון אבו חדיר נ' דוד (נבו 23.12.2021).  האם כרסום בדרישה לייחודיות הדין הפלילי?

5.פיצוי בהליך פלילי מוחרג מהפטר: פש"ר (מחוזי ב"ש) 48865-03-17 המרכז לגביית קנסות ואגרות נ' הכונס הרשמי (נבו 21.8.2021). מה הדין בפיצוי עונשי בהליך אזרחי?

6.הכנסה בשחור:

א-ע"א 4816/20 לסקוב נ' פלונית (נבו 10.3.2021): חזרה על ההלכה בדבר פיצוי על הכנסה בשחור; הכבדה ראייתית על הטוען לפיצוי; תוספת: יש להפחית "ולו במעט" את הפיצוי הנפסק.

ב-הבחנה בין ניזוק שדיווח באופן כוזב לרשות המיסים (השתק שיפוטי) לבין ניזוק שאינו נדרש לדווח באופן אישי.

ג-הבחנה בין שכיר לבין עצמאי: למה אין הבחנה בין סוגי שכירים? והשוו לתניית גדרון: ע"ע (ארצי) 15868-04-18 כותה – מדינת ישראל משרד המשפטים (נבו 7.4.2021); ברמן – זכאי לתשלום על טיפים ללא דיווח: ע"א 4660/20 פלוני נ' המאגר הישראלי לביטוחי רכב ("הפול") (נבו 10.3.2021)

ד-הבחנה בין המדווח לבין אלמנה (יורשת?) ותלויים: האם בדומה לסעיף 7ב לחוק הפלת"ד? ע"א 5155/20 איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ נ' עזבון פלוני (נבו 3.5.2021) אך ללא "רוחב לב".

ה-למה צריך להפחית "ולו במעט"? על ההבחנה בין הכנסה בשחור לפנייה לנערות ליווי (ע"א 11152/04)

7.תלויים: האם מי שהתכוון למסד קשר בעתיד ייחשב לתלוי עתידי. דחייה בבית המשפט המחוזי: ע"א (מחוזי ב"ש) 6901-10-20 ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ נ' עזבון מ.ש. (נבו 21.6.2021). חזרה חלקית (קשר נוכחי – די בשותפות זוגית ללא דרישה לידועים בציבור – שיכול להוביל לתלות עתידית): רע"א 5096/21 פלוני נ' ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ (נבו 15.12.2021).

8.היעדר זכאות לפיצוי רגשי לתלויים: ע"א 6550/20 עזבון סלאמה נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ (נבו 3.5.2021)

9.מדוע ידה חלקית (השוואה בין צבא לכלא): בג"ץ 3390/16 עדאלה נ' הכנסת (נבו 8.7.2021), השופט עמית

7.אלסוחה: הגמשת התנאי הרביעי במקרה של נכות קודמת: ת"א (מחוזי ירושלים) 10977-11-14 פלוני נ' נתשה (לא פורסם 6.10.2021). השופט יעקובי.

8.היוון – סיבוב נוסף: האם התגלה הסדק הראשון במשולש של הלכת ההיוון:

א-הלכת ע"א 2278/16 חלה רק בין המזיק לניזוק: ע"א 6037/19 המוסד לביטוח לאומי נ' כאן בונים בע"מ (נבו 21.8.2021). תביעת השיבוב של המל"ל מחושבת לפי התקנות. האם זליגה דומה צפויה ביחס לשיעור ההיוון?

ב-עמדה מנוגדת: המוסד לביטוח לאומי נ' מועצה אזורית מגילות ים המלח. תזכורת משנת 2020. השופט עמית דיבר על "תקופת ביניים" בגלל הבחירות. האם חלפה תקופה זו?

ג-ומה עם המצב הכלכלי והבטחת "קרנות לניזוקים"?? האם כשהמדינה – המזיק הגדול במשק – לא צריכה לשלם לפי שיעור היוון כלכלי אמיתי, מושארים הניזוקים לאנחות??

9.הלכת השב"ן: המשך משנת 2019 ושנת 2020

א-הלכת השב"ן המקורית: דעת המיעוט (השופטת וילנר): מדרון חלקלק (האם צריך לעשות מכרז בין שירותי השב"ן?) דעת הרוב (השופט עמית) – הקטנת הנזק לא מחייבת בחירה בשב"ן ספציפי (האם בגלל ששב"ן הוא much of the same?)

ב-אלא שכפי שמתברר: שב"ן במכבי (רק בשירותי בריאות) שווה הרבה יותר (תרופות יתום יקרות מאוד): בג"ץ 2499/21 מכבי שירותי בריאות נ' שר הבריאות (נבו 22.12.2021)

ג-מה צופן העתיד: האם "הקטנת נזק" מחייבת לעבור לקופ"ח מכבי? האם רק במחלות ספציפיות? האם ניתן לעבור לאחר פסק דין? ומה יקרה אם יהיה מעבר מאסיבי שיוביל לשינוי תנאי השב"ן?

10.המשולש הקדוש: השבת המצב לקדמותו או הפנמת מלא הנזק (ניכוי פנסיה קודמת לתאונה, שהפכה לפנסיית שארים) – מה גובר?

  פסק הדין שבוטל ברע"א 1659/21 יונה נ' כלל חברה לביטוח בע"מ החלטות מהימים 30.9.2021 ו-11.10.2021 (ההליך   במחוזי: ע"א (מחוזי ת"א) 48891-10-19 מיום 10.1.2021). האם התוצאה (שבוטלה) ידועה מראש?

סיכום שנה: רשלנות רפואית

 

1.מתי מתערבים בהחלטות רופאים: ע"א 7276/18 עזבון פלונית נ' מדינת ישראל (נבו 2.3.2021); עתירה לדנ"א נדחתה (דנ"א 1812/21 מיום 1.6.2021)

א-הבדל בין טענות טיפוליות (שברפואה) לבין ענייני ניהול ולוגיסטיקה (שאינם ברפואה). אסף פוזנר "סטנדרט רפואי וסטנדרט משפטי" רפואה ומשפט 26, 48 (2002).

ב-מהי ההלכה? רוב – דחיית התביעה הספציפית. פה אחד – אימוץ ההבחנה העקרונית.

2.חיסונים: היעדר קש"ס בין חיסון שפעת לבין TM: ת"א (מחוזי ירושלים) 44312-01-18 פלוני שירותי בריאות כללית (נבו 1.7.2021). השופט דראל

א-יש צורך בעדות מחקרית ברורה לקשר סיבתי.

ב-אין צורך (ואולי אסור?) לתת נתונים על סיכונים נידחים?

ג-ומה השפעת הפייק ניוז בעניין הקורונה? דומה שיש צורך בהוכחת חיסון פגום או רשלנות בנתינתו.

3.נזק ראייתי:

א-ע"א 1399/20 פלוני נ' שירותי בריאות כללית (נבו 27.12.2021): מה (ומי) צריך להוכיח לצורך החלת נזק ראייתי לעניין גובה הנזק? האם קיים פיצוי נפרד בגין גרימת נזק ראייתי והתרת הספקות? עמדת השופט גרוסקופף (במיעוט); האם אימוץ עמדת השופט שטיין בספרו ובמאמרים?

ב-ת"א (מחוזי ירושלים) 39551-10-14 פלוני נ' בן שושן, פס' 229 (לא פורסם 1.9.2021) השופט דראל. נזק ראייתי בין חוסר הסבר לבין מתן הסכמה (בהינתן הסכמה מדעת אמיתית).

4.עוולות טרום לידתיות:

א-אין צורך לפרסם שינוי הלכה לציבור: ת"א (מחוזי ת"א) 65580-12-17 ע.ז. נ' המרכז הרפואי תל-אביב (נבו 10.9.2021)

ב-הולדה בעוולה בגין היעדר אבחון מחלה אצל האח הגדול: ת"א (מחוזי חיפה) 41818-08-15 פלונים נ' מדינת ישראל (נבו 8.8.2021)

ג-"אימוץ בעוולה" – האם עילה חדשה? ת"א (מחוזי ת"א) 56298-07-12 א.ב. נ' בית שבתי לוי (נבו 11.5.2021)

סיכום שנה: אוטונומיה

1.אין אוטונומיה לעובר: רע"א 1081/21 פלונית נ' שירותי בריאות כללית (נבו 1.9.2021). אימוץ עמדתי בספר עוולות טרום לידתיות. ומה יהיה עם קטני-קטנים?

2.ניכוי גמלאות מל"ל מפיצוי בגין פגיעה באוטונומיה: ע"א 7444/18 פלוני נ' מרכז רפואי העמק (נבו 23.8.2021).

  האם וויתור על הדרישה לקש"ס לנזק במסגרת הניכוי?

סיכום שנה: תאונות דרכים

1.פיצויים בהליך פלילי בפלת"ד: רע"פ 7505/21 אליו התייחסנו לעיל

2.נסיעה בחריגה מתנאי הפוליסה: דנ"א 5325/19 הכשרה חברה לביטוח בע"מ נ' פיקאלי (נבו 7.7.2021) – חריגה מתנאי הגיל בפוליסה מהווה הוספת סיכון (ולא הרחבה) ולכן אינה מבוטחת. הפיכת הלכת רע"א 9849/17 משנת 2019

3.אופניים חשמליים: המשך מע"א 7451/19 משנת 2020 דחיית עתירה לדיון נוסף תוך המלצה להסדרה חקיקתית: דנ"א 7340/20 פלונית נ' פלוני (נבו 4.3.2021)

פסק(י) הדין המרכזי(ים) של השנה:

ע"א 206/20 טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ נ' טי.אנד.אם גושן – שירותי ביטחון בע"מ (נבו 13.12.2021); דנ"א 4960/18 זליגמן נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ (נבו 4.7.2021)

א-הבחנה בין מבטח לפי חוק הפיקוח למבטח לפי חוק חוזה ביטוח: מה עם MPS, MDU, ענבל (ת"א 11224/06 השופט דראל, בימ"ש שלום), קרן עצמית של מוסד רפואי (חוזר 5/2013; הדסה) או מבטח משנה?

ב-השלכות: ריבית 28א? מועד ודרך התשלום (27-27א)? גילוי מסמכים?

ג-מיהו מבטח לעניין חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות? המשך לת"א 11025-09-17

ד-ס' 86 לפקנ"ז: הבחנה בין ביטוח שיפוי לביטוח פיצוי – האם גם בנזקי גוף? ומנגד, שובר – ותשלום בצידו (שיבוב/תחלוף).

ה-מי זכאי לתבוע תביעת שיבוב?

ו-עמדת המאסדר: לא מהווה עמדה מחייבת ואף נגועה במקרים רבים בניגוד עניינים מובנה (כשל רגולטורי). מה עם משרד הבריאות? ומה עם איגודים מקצועיים (שאינם אפילו מאסדר) כמו הר"י והאיגודים השונים? אסדרה מדיקו-לגלית.

סיכום שנה: עוללות

1.המשך משנת 2019: עיקור (ללכת בלי ולהרגיש עם) של הלכת ב.ת.ב.: דנ"א 1996/19 קוגן נ' ב.ת.ב. (נבו 11.1.2021). הנאמן אינו חלק מהדיון הנזיקי; אין להניח שיבקש בדיקות חודרניות; צורך בפירוט פשרות ופסקי דין (לא גלובאלי; ציפייה אופטימית); יש להניח שניזוקים ימשיכו לתבוע.

2."אחרי למחוזי" – סיבוב פרסה? על הווריאנטים בהחלטות הנוגעות לאגרות המשך מ2020:

.1α: השוואה בין 2.5% לאגרת נזקי גוף מלאה: ת"א 18843-01-19. השופטת בר אשר.

.2Δ: השוואה בין 1.25% לאגרה הראשונית בנזק גוף: ת"א 2303-06-20 החלטה מיום 29.10.2020. השופטת בר אשר (והשופט ויצמן: ת"א 70591-10-18). לבעיות: נתנאל פוזנר "'אחרי למחוזי': על מותה של אגרת הקנס בתביעות נזקי גוף" לשכת עורכי הדין מחוז ירושלים (2021) http://www.jerusalembar.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2595592.

.3O: "הטפל הולך אחר העיקר": בשלום בהתאם להחלטה מיום 29.10.2020, ובמחוזי עד 2.5 מיליון ₪ תשולם אגרת נזקי גוף: ת"א 2303-06-20 פלוני נ' שפר (נבו 14.4.2021) השופטת בר אשר.

ללא שינוי חקיקתי: מה צופנת לנו השנה הבאה והאם יש צורך ברפורמה חקיקתית בתחום אגרות נזקי הגוף?

3.מיסוי ריביות על פיצוי נזיקי:

א-חיוב במס רווחי הון על ריבית עד למועד פסק הדין: רער"צ (שלום ירושלים) 54350-02-21 פלוני נ' הפול (לא פורסם 24.10.2021) (השופט ארנברג) בעקבות עמדה מפתיעה של רשות המיסים (למרות סעיף 9(7)). תלוי בערעור: רצ"פ (מחוזי ירושלים) פלוני נ' הפול (השופטת אבמן-מולר)

ב-האם יש היגיון במיסוי שונה בין מי שזכה לפסק דין "גלובלי" למי שזכה לפסק דין אקטוארי?

ג-מה זה משנה? חיוב פיצויים במס = פיצוי אבדן השתכרות ברוטו בפלת"ד (סעיף 4(א)(2); ספרו של השופט ריבלין)